Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do wynajęcia część dachu w Konstancinie-Jeziornie

2020.07.10 06:05 , aktualizacja: 2020.07.09 12:14

Autor: Marek Wideryński (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Chopina 13.

 

  1. Nieruchomość położona w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Chopina 13 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2/7 w obrębie 03-16.
  2. Działka zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 657 m2. Budynek mieszkalny posiada cztery kondygnacje naziemne i jedną kondygnację podziemną. W budynku znajduje się 75 lokali mieszkalnych.
  3. Powierzchnia przeznaczona do wynajęcia: niewydzielona część dachu o powierzchni 8,30 m2
  4. Nieruchomość, na której znajduje się budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi do najmu, posiada następujące, miejskie przyłącza infrastruktury technicznej: sieć cieplna – własna kotłownia gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna, sieć energetyczna, sieć teletechniczna. Na dachu umiejscowiona jest instalacja firmy telekomunikacyjnej Polkomtel Infrastruktura.
  5. Dla terenu obejmującego powyższą nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Cegielni Chylickiej zatwierdzony Uchwałą nr 110/IV/8/2003 Rady Miasta Konstancin-Jeziorna z 22.09.2003 r. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym 7MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  6. Stawka czynszu będzie podlegała zmianie, poczynając od stycznia każdego roku, stosownie do wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  7. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu nieruchomości ustala się na płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca.
  8. Wysokość opłat z tytułu najmu wynosić będzie 4 770,70 zł netto dla Polkomtel Infrastruktura.
  9. Ponadto najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości.
  10. Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości: najem na czas określony 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

Liczba wyświetleń: 137

powrót