Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Część nieruchomości przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie do oddania w użyczenie

2019.06.14 13:10 , aktualizacja: 2019.06.19 12:12

Autor: Robert Nowaczyński (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w użyczenie części nieruchomości położonej przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie.

 

  1. Przeznacza się do oddania w użyczenie część nieruchomości położonej przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie, stanowiącej część działki o powierzchni 0,1850 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 7/5, zaznaczonej linią koloru czerwonego łączącą punkty A-H-A na załączonym planie nieruchomości, uregulowaną w księdze wieczystej nr WA3M/00452452/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych.
  2. Na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 7/5 znajdują się budynki i drogi wewnętrzne należące do kompleksu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. Część działki oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 7/5 przeznaczonej do użyczenia zabudowana jest drogami wewnętrznymi.
  3. Dla terenu obejmującego nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr LXII/1897/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 17 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bródno – część I, zgodnie z którym działka ewidencyjna nr 7/5 z obrębu 4-08-15 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 18.1U-Zs – tereny usług zdrowia – szpitale.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 815 kB, Liczba pobrań: 26, Plik graficzny (JPG)

Liczba wyświetleń: 70

powrót