Petycje

Zasady rozpatrywania

2015.09.02 11:55 , aktualizacja: 2018.03.30 13:48

Autor: Anna Kowalczyk, Departament Organizacji, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Marszałek Województwa Mazowieckiego zarządzeniem Nr 484/18 z 7 lutego 2018r. wprowadził Zasady rozpatrywania petycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Zasady opisują tryb rozpatrywania petycji, wskazując również zakres odpowiedzialności komórek organizacyjnych urzędu przy załatwianiu przedmiotowych spraw. Wprowadzone zostają w związku z wejściem w życie 6 września 2015 r. nowej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195).

 

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

DANE KONTAKTOWE:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

ul. Jagiellońska 26,

03-719 Warszawa,                                                                                                                                                       

tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,

ePUAP: /umwm/esp;

 

Od 25 maja 2018 r. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to: e-mail: iod@mazovia.pl.

 

Pani/Pana dane osobowe:

  1. będą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji, na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
    11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123 z późn. zm.);

  2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;

  3. nie zostaną opublikowane na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego chyba, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę, o której mowa w art. 4 ust. 3 ww. ustawy;

  4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

  5. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

 

Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w RODO – będzie przysługiwało Pani/Panu również prawo do ograniczenia przetwarzania.

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 3889

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.