Aktywność Marszałka

Aktywność Marszałka w Komitecie Regionów

2011.04.05 14:55 , aktualizacja: 2016.04.01 14:41

Województwo mazowieckie od 2004 roku w Europejskim Komitecie Regionów reprezentuje Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik (obserwatorem był od 2002 roku, pełne członkostwo rozpoczął po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej). 10 lutego 2010 roku powołany został w skład Prezydium Komitetu Regionów.

więcej o: Aktywność Marszałka w Komitecie Regionów

W Brukseli trwa walka o wsparcie dla Mazowsza

2018.07.04 13:05 , aktualizacja: 2018.07.11 09:50

Polityka spójności po 2020 r., w tym kształt Wieloletnich Ram Finansowych w kontekście potrzeb rozwojowych poszczególnych obszarów NUTS 2 to temat rozmów w Komitecie Regionów.

więcej o: W Brukseli trwa walka o wsparcie dla Mazowsza

Komisja ENVE obradowała na Węgrzech

2018.06.29 15:40 , aktualizacja: 2018.06.29 16:15

Marszałek Adam Struzik uczestniczył w posiedzeniu Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Europejskiego Komitetu Regionów. Spotkanie odbyło się w Balatonfüred (Węgry)

więcej o: Komisja ENVE obradowała na Węgrzech

Wyraźny głos polskich regionów w sprawie polityki spójności

2018.06.07 15:00 , aktualizacja: 2018.06.07 15:43

W Bułgarii, z udziałem marszałka Adama Struzika, na posiedzeniach komisji COTER oraz Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów dyskutowano m.in. o funduszach na politykę regionalną.

więcej o: Wyraźny głos polskich regionów w sprawie polityki spójności

Posiedzenie EPL w Sofii

2018.03.09 15:20 , aktualizacja: 2018.03.12 08:34

Tym razem członkowie Europejskiej Partii Ludowej spotkali się stolicy Bułgarii.

więcej o: Posiedzenie EPL w Sofii

Jaki będzie przyszły budżet UE?

2018.02.28 10:00 , aktualizacja: 2018.02.28 11:19

W Brukseli trwają dyskusje dotyczące wieloletnich ram finansowych po 2020 r. Negocjowane są środki na politykę spójności.

więcej o: Jaki będzie przyszły budżet UE?

Europa. Zintegrowany rynek gazu i branża kosmiczna

2018.02.09 11:55 , aktualizacja: 2018.02.28 11:21

W Brukseli dyskutowano o doprecyzowaniu regulacji w obszarze funkcjonowanie gazociągów, rynku gazu i bezpieczeństwa dostaw oraz wykorzystaniu technologii kosmicznych w gospodarce.

więcej o: Europa. Zintegrowany rynek gazu i branża kosmiczna

Z prac Komitetu Regionów

2018.02.02 11:15 , aktualizacja: 2018.02.28 11:22

W Brukseli rozmawiano o głównie o przyszłości Unii Europejskiej oraz wzmocnieniu polityki spójności i władz lokalnych.

więcej o: Z prac Komitetu Regionów