"Pro Masovia"

Krótko o medalu

2006.09.21 00:00 , aktualizacja: 2019.01.15 09:44

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Medal Pamiątkowy "Pro Masovia" jest wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym:

 • osobom fizycznym,
 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • organizacjom pozarządowym,
 • instytucjom państwowym oraz
 • innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej,

które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” został ustanowiony Uchwałą nr 142/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 10 lipca 2006 r. natomiast informacje dotyczące przyznawania Medalu zostały uszczegółowione w Zarządzeniu Nr 409/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2006 r.

Gdzie należy składać wnioski:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Kancelaria Marszałka
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa


W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt:

KANCELARIA MARSZAŁKA

Martyna Lewandowska
tel. (22) 59 07 844
email:

 

Aldona Zawadzka
tel. (22) 59 07 743
email:

 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: , ePUAP: /umwm/esp;

 1. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: .

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w celu realizacji zadań publicznych w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576);
 2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - na zasadach określonych w RODO;
 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania o nadanie  Medalu Pamiątkowego PRO MASOVIA. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej wycofaniem.

 

Podanie danych jest dobrowolne.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 19 kB, Liczba pobrań: 3122
Rozmiar: 35 kB, Liczba pobrań: 1929, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 188 kB, Liczba pobrań: 3702, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 36 kB, Liczba pobrań: 226, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 45 kB, Liczba pobrań: 236, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 27545