Patronaty

Patronat marszałka

2014.09.02 15:55 , aktualizacja: 2017.04.18 10:28

Autor: Aldona Zawadzka, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: i.chmura

Honorowy patronat oraz członkostwo w Komitecie Honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw. Patronatem obejmowane są przedsięwzięcia jednorazowe lub cykliczne, takie jak: konkursy, konferencje, uroczystości jubileuszowe, festiwale, zawody sportowe, targi, koncerty, wystawy, kongresy, festyny i pikniki o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, a także międzynarodowym. Tematyka wydarzeń powinna być zbieżna z zadaniami Samorządu Województwa Mazowieckiego, szczególnie w zakresie :

 • edukacji publicznej,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • kultury oraz ochrony i opieki nad zabytkami,
 • pomocy społecznej,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • polityki prorodzinnej,
 • modernizacji terenów wiejskich,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • ochrony środowiska,
 • gospodarki wodnej,
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

 

Honorowym patronatem nie są obejmowane inicjatywy związane z budową inwestycji czy powstaniem publikacji.

 

Patronat uprawnia do promocji wydarzenia zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie "Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze”. Niezbędne informacje znajdują się w zakładce „Marka Mazowsze". Zamieszczone są tam pliki do pobrania, a wśród nich m.in. „Wytyczne do stosowania herbu województwa mazowieckiego oraz logo marki Mazowsze”.

 

Wnioski o przyznanie honorowego patronatu Marszałka Województwa Mazowieckiego lub uczestnictwa marszałka w Komitecie Honorowym można przesyłać:

 1. za pośrednictwem poczty na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  ul. Jagiellońska 26
  03-719 Warszawa

 2. faxem pod numer:
      (22) 59 07 875

 3. e-mailem na adres:  

 4. lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej urzędu.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt:

KANCELARIA MARSZAŁKA

 

Ewelina Kielak

tel. (22) 59 07 744
email:

 

Ewelina Żelarzewska
tel. (22) 59 07 844
email:

 

Ewelina Lesisz

tel. (22) 59 07 742

email:

Pliki do pobrania

Rozmiar: 54 kB, Liczba pobrań: 3350, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 9534