Patron roku

Władysław Reymont oraz ks. Jan Twardowski patronami roku 2015 na Mazowszu

2014.12.10 13:35

Na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2014 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 226/14 ogłosił rok 2015 „Rokiem Władysława Reymonta na Mazowszu oraz Rokiem ks. Jana Twardowskiego na Mazowszu”.

więcej o: Władysław Reymont oraz ks. Jan Twardowski patronami roku 2015 na Mazowszu

Wybieramy patrona roku 2015!

2014.08.21 13:35 , aktualizacja: 2014.08.26 14:04

Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, organizacje pozarządowe (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) działające na terenie Mazowsza, oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, centra kultury, muzea, teatry, biblioteki, ośrodki kultury oraz inne mazowieckie instytucje kultury do składania wniosków w związku z wyborem patrona roku 2015, którego obchody na Mazowszu ogłosi Sejmik Województwa Mazowieckiego.

więcej o: Wybieramy patrona roku 2015!

Rok Oskara Kolberga

2014.03.28 12:50 , aktualizacja: 2016.03.24 12:44

Oskar Kolberg patronem roku 2014 na Mazowszu

więcej o: Rok Oskara Kolberga