Patron roku

Nabór wniosków na patrona 2016 roku na Mazowszu

2015.09.01 10:05 , aktualizacja: 2016.10.19 08:33

Autor: Karolina Grzegrzółka, (KP), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Do 30 września 2015 roku można zgłaszać pomysły na patrona 2016 roku na Mazowszu. Swoje propozycje mogą kierować do urzędu marszałkowskiego jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, organizacje pozarządowe (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) działające na terenie Mazowsza, oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, centra kultury, muzea, teatry, biblioteki, ośrodki kultury oraz inne mazowieckie instytucje kultury uprawnione do składania wniosków w związku z wyborem patrona roku 2016, którego obchody na Mazowszu ogłosi Sejmik Województwa Mazowieckiego.

 

Wniosek powinien zawierać dane osobowe, notę biograficzną i charakterystykę osiągnięć kandydata na patrona roku oraz harmonogram obchodów (uwzględniający organizatorów przedsięwzięcia). Do wniosku powinno być również dołączone uzasadnienie opisujące wyjątkowość kandydata i jego niezwykłą postawę.

 

Wniosek należy złożyć do 30 września br. w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, z dopiskiem „Ogłoszenie patrona roku 2016 na Mazowszu”.

 

Sejmik Województwa Mazowieckiego już po raz czwarty ogłosi obchody patrona roku na Mazowszu.  W roku 2013 był to „Rok Cypriana Kamila Norwida na Mazowszu” – w 130. rocznicę śmierci poety i wieszcza narodowego oraz „Rok Aleksandra hrabiego Fredry na Mazowszu”, który urodził się 220 lat temu. Z kolei patronem roku 2014 na Mazowszu został przez radnych województwa ogłoszony Oskar Kolberg – w związku z 200. rocznicą urodzin tego wielkiego badacza kultury ludowej. Kończący się rok 2015 był „Rokiem Władysława Reymonta na Mazowszu - w 90 rocznicę śmierci Noblisty oraz Rokiem ks. Jana Twardowskiego na Mazowszu” – w 100 rocznicę urodzin poety.

 

 

Liczba wyświetleń: 553

powrót