Patron roku

Nabór wniosków o wybór patrona i upamiętnienie wydarzenia roku 2017 na Mazowszu

2016.08.19 15:20 , aktualizacja: 2016.10.19 08:33

Autor: Dorota Wojda (KP), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na patrona roku 2017 oraz propozycji upamiętnienia wydarzenia roku 2017 na Mazowszu.

 

Do składania wniosków zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Mazowsza, centra, muzea, teatry, biblioteki, ośrodki kultury lub inne instytucje kultury, a także uczelnie wyższe z terenu Mazowsza.

 

Miło nam poinformować, że bieżąca edycja przedsięwzięcia została rozszerzona o możliwość zgłaszania propozycji upamiętnienia wydarzenia na Mazowszu o szczególnym znaczeniu dla kultury, turystyki, sportu, gospodarki lub życia społecznego naszego regionu.

 

Wybór patrona roku i upamiętnienie danego wydarzenia na Mazowszu ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie wybranej postaci i wydarzenia, ale przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o regionie, edukację, kształtowanie tożsamości i świadomości lokalnej, a także integrację lokalnych środowisk. Realizowanie tego celu odbywa się poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych upamiętniających dorobek postaci wybranej na patrona roku lub szczególnego charakteru wydarzenia, a także związanych z tym miejsc na terenie naszego województwa.

 

Spośród zgłoszonych wniosków spełniających wymogi formalne Sejmik Województwa Mazowieckiego dokona wyboru jednego patrona lub jednego wydarzenia, albo obu łącznie, w celu ustanowienia roku 2017 ich nazwą lub imieniem.

 

Wnioski o wybór patrona i upamiętnienie wydarzenia roku 2017 na Mazowszu należy składać przy wykorzystaniu załączonych wzorów formularzy, w terminie od 1 do 30 września br.  z odpowiednim dopiskiem: „Patron roku 2017 na Mazowszu” lub „Wydarzenie roku 2017 na Mazowszu”.

 

Dokumenty należy złożyć:

  • osobiście do sekretariatu Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3,
  • lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji  i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa.
    W przypadku wniosków przekazywanych drogą pocztową, za datę złożenia wniosku uznaje się datę nadania w placówce operatora pocztowego.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (22) 59 79 229, e-mail: .

Pliki do pobrania

Rozmiar: 40 kB, Liczba pobrań: 276, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 39 kB, Liczba pobrań: 292, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 50 kB, Liczba pobrań: 255, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 463

powrót