Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych organizacji

2018.10.10 12:15 , aktualizacja: 2018.10.10 13:32

9 października 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1583/380/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze  „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, zadanie „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym".

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych organizacji

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”

2018.09.20 08:15 , aktualizacja: 2018.09.20 08:26

W dniu 18 września 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację na realizację zadania publicznego województwa mazowieckiego w 2018 r., w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” – pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”

Zmiana rozstrzygnięcia konkursu w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2018.09.11 12:05 , aktualizacja: 2018.09.11 12:19

Zarząd Województwa Mazowieckiego 4 września 2018 r. przyjął uchwałę nr 1416/370/18 w sprawie zmiany uchwały nr 1231/358/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 24 lipca 2018 r. dotyczącej rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadanie: Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych, związanych z wejściem w życie uchwały antysmogowej, w tym m.in.: opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek, konferencje, konkursy, festyny, itp.

więcej o: Zmiana rozstrzygnięcia konkursu w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

2018.08.01 13:30

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1264/359/18 z 31 lipca 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 r. zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych