Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2019.04.17 08:25 , aktualizacja: 2019.04.18 12:06

W dniu 15 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 494/40/19 w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2019 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

2019.04.12 15:30 , aktualizacja: 2019.04.12 15:34

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 463/37/19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w latach 2019–2021

2019.04.12 14:40 , aktualizacja: 2019.05.10 11:15

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” – powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - w formie powierzenia realizacji zadania w latach 2019 – 2021.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w latach 2019–2021

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w 2019 r.

2019.04.03 14:30 , aktualizacja: 2019.04.03 14:52

Zarząd Województwa Mazowieckiego 2 kwietnia 2019 r.przyjął uchwałę Nr 417/35/19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie".

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w 2019 r.

Konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r.

2019.03.07 12:15 , aktualizacja: 2019.03.29 09:26

Ruszył konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r.

więcej o: Konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r.