Otwarte konkursy ofert

Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem – wyniki oceny formalnej ofert konkursowych

2019.05.06 14:05 , aktualizacja: 2019.05.06 14:09

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego województwa mazowieckiego w 2019 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.

więcej o: Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem – wyniki oceny formalnej ofert konkursowych

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2019 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

2019.05.06 13:55 , aktualizacja: 2019.05.06 14:41

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej opublikowało wyniki  oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2019 roku w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii” zadanie:

więcej o: Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2019 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

Oferty na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019.04.23 15:25 , aktualizacja: 2019.04.23 15:56

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia, każdy może zgłosić uwagi do 23 ofert, które złożono na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

więcej o: Oferty na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

2019.04.19 11:45 , aktualizacja: 2019.04.24 14:16

Wykaz podmiotów wybranych i podmiotów nie spełniających wymogów formalnych.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”