Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert – Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej

2013.08.14 15:20 , aktualizacja: 2013.08.14 15:29

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznegowojewództwa mazowieckiego w 2013 roku w obszarze turystyki – Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej.

więcej o: Otwarty konkurs ofert – Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej

OTWARTY KONKURS OFERT – Szlak „Filmowe Mazowsze”

2013.08.08 10:15 , aktualizacja: 2013.08.08 10:38

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2013 roku w obszarze turystyki – Szlak „Filmowe Mazowsze”.

więcej o: OTWARTY KONKURS OFERT – Szlak „Filmowe Mazowsze”

OTWARTY KONKURS OFERT – Szlak „Filmowe Mazowsze”

2013.08.07 11:30

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego województwa mazowieckiego w 2013 roku w obszarze turystyki – Szlak „Filmowe Mazowsze”.

więcej o: OTWARTY KONKURS OFERT – Szlak „Filmowe Mazowsze”

Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej

2013.07.11 10:05 , aktualizacja: 2013.07.11 10:33

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej.

więcej o: Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej

OTWARTY KONKURS OFERT - Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2014-2020

2013.07.10 12:40 , aktualizacja: 2013.07.10 13:55

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2013 roku w obszarze turystyki – Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2014-2020.

więcej o: OTWARTY KONKURS OFERT - Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2014-2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego województwa mazowieckiego w2012 r. w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego – Strategia rozwoju kultury w województwie mazowieckim

2012.10.19 14:55

Informujemy, że 15 października 2012 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 2106/202/12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  Województwa Mazowieckiego w 2012 r. w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego – Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego województwa mazowieckiego w2012 r. w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego – Strategia rozwoju kultury w województwie mazowieckim

Otwarty konkurs ofert w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego

2012.08.30 08:00 , aktualizacja: 2012.08.31 08:51

Informujemy, że 28 sierpnia 2012 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 1795/191/12 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2012 r. w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego – Strategia Rozwoju Kultury województwa mazowieckiego.

więcej o: Otwarty konkurs ofert w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego