Otwarte konkursy ofert

Lista dofinansowanych ofert w konkursie z zakresu kultury fizycznej w 2014 r.

2014.07.17 11:25 , aktualizacja: 2014.07.18 14:59

15 lipca 2014 r.  Zarząd Województwa Mazowieckiego podął uchwałę Nr 1040/363/14 w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadania publicznego w województwie mazowieckim z zakresu kultury fizycznej w 2014 r. i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferta została wybrana.

więcej o: Lista dofinansowanych ofert w konkursie z zakresu kultury fizycznej w 2014 r.

Otwarty konkurs ofert w obszarze polityka społeczna, podobszar „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”

2014.04.23 09:40 , aktualizacja: 2014.05.07 15:14

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych województwa mazowieckiego w 2014 roku w obszarze polityka społeczna, podobszar „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”.

więcej o: Otwarty konkurs ofert w obszarze polityka społeczna, podobszar „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2013 r. w obszarze turystyki – Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej

2013.10.03 12:20

Informujemy, że 1 października 2013 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 1747/291/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2013 r. w obszarze turystyki – Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2013 r. w obszarze turystyki – Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2013 r. w obszarze turystyki – Szlak „Filmowe Mazowsze”

2013.09.26 13:40 , aktualizacja: 2013.09.26 13:49

Informujemy, że 24 września 2013 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 1687/289/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2013 r. w obszarze turystyki – Szlak „Filmowe Mazowsze”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2013 r. w obszarze turystyki – Szlak „Filmowe Mazowsze”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2013 r. w obszarze turystyki – Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2014 – 2020

2013.08.29 16:10 , aktualizacja: 2013.08.29 16:17

Informujemy, że 27 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1524/280/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2013 r. w obszarze turystyki – Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2014 – 2020.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2013 r. w obszarze turystyki – Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2014 – 2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego województwa mazowieckiego w 2013 r. w obszarze turystyki – strategia rozwoju turystyki na lata 2014 – 2020

2013.08.29 14:35 , aktualizacja: 2013.09.30 10:20

Informujemy, że 27 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1524/280/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2013 r. w obszarze turystyki – Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2014 – 2020.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego województwa mazowieckiego w 2013 r. w obszarze turystyki – strategia rozwoju turystyki na lata 2014 – 2020

OTWARTY KONKURS OFERT – Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej

2013.08.14 15:45 , aktualizacja: 2013.08.14 15:50

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2013 roku w obszarze turystyki – Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej.

więcej o: OTWARTY KONKURS OFERT – Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej