Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

2016.06.06 13:35

31 maja Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie 13 i 14.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

2016.06.02 14:50 , aktualizacja: 2016.06.02 14:54

Zgodnie z uchwałą Nr 828/154/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej, program pn.: „Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu” w województwie mazowieckim na lata 2016 – 2018 realizować będzie Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu k. Warszawy, 05-462 Wiązowna.

więcej o: Wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

2016.06.01 15:05

W dniu 31 maja 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

2016.05.30 15:40 , aktualizacja: 2016.05.31 08:59

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w formie wsparcia realizacji zadania.  

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

2016.05.23 15:15

Uprzejmie informuję iż, Zarząd Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 17 maja br. przyjął uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w województwie mazowieckim w 2016 roku zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” na inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

Otwarty konkurs ofert na rzecz osób niepełnosprwnych dla organizacji pozarządowych

2016.05.09 09:15 , aktualizacja: 2016.05.09 09:45

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie wsparcia realizacji zadania.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na rzecz osób niepełnosprwnych dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

2016.04.27 12:50 , aktualizacja: 2016.04.27 13:35

Zarząd Województwa Mazowieckiego, 25 kwietnia 2016 r., przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej.

więcej o: Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

2016.04.27 11:10 , aktualizacja: 2016.04.27 11:44

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 25 kwietnia br,. przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”