Otwarte konkursy ofert

Zmiana uchwały ws. wyboru ofert na realizację zadań publlicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.

2016.08.16 09:50 , aktualizacja: 2016.08.19 11:02

Dziewiątego sierpnia br. Zarząd Wojewódzwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1247/171/16, zmianiającą uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publlicznych w województwie mazowieckim, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. oraz udzielania dotacji podmiotom.

więcej o: Zmiana uchwały ws. wyboru ofert na realizację zadań publlicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

2016.08.05 14:15 , aktualizacja: 2016.08.08 11:30

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Drugi otwarty konkurs ofert „Ratownictwo i ochrona ludności”

2016.07.21 15:55 , aktualizacja: 2016.10.14 09:08

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1135/167/16 z dnia 19 lipca 2016 r. ogłosił drugi otwarty konkurs ofert  dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2016 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”.

więcej o: Drugi otwarty konkurs ofert „Ratownictwo i ochrona ludności”

Wykaz ofert przyjętych do dofinansowania w ramach konkursu ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”

2016.07.21 12:40 , aktualizacja: 2016.07.21 14:49

W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, w trybie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego”, w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”, wybrano oferty, które otrzymają dofinansowanie.

więcej o: Wykaz ofert przyjętych do dofinansowania w ramach konkursu ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim w 2016 r. w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

2016.07.01 09:35 , aktualizacja: 2016.07.01 09:52

Zarząd Województwa Mazowieckiego, 28 czerwca 2016 r., podjął uchwałę Nr 1015/161/16 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim w 2016 r. w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim w 2016 r. w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

2016.06.30 15:35 , aktualizacja: 2016.07.04 10:14

Zarząd Województwa Mazowieckiego 28 czerwca br. przyjął uchwałę nr 1021/161/16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

więcej o: Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Wyniki oceny formalnej

2016.06.14 14:40 , aktualizacja: 2016.06.14 16:23

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert złożonych na realizację zadań publicznych województwa mazowieckiego w 2016 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w formie wsparcia realizacji zadania (zadania: 1–6).  

więcej o: Wyniki oceny formalnej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

2016.06.09 10:45 , aktualizacja: 2016.06.09 10:52

8 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”