Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

2018.05.16 11:00 , aktualizacja: 2018.05.21 14:50

15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 739/340/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

2018.05.10 14:15 , aktualizacja: 2018.05.11 16:37

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 700/338/18 z 8 maja 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

Otwarty konkurs ofert i otwarty nabór osób do komisji konkursowej konkursu w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” – zadanie: Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych

2018.05.08 10:30 , aktualizacja: 2018.05.08 14:44

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 682/337/18 z dnia 2 maja 2018 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - zadanie: Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych, związanych z wejściem w życie uchwały antysmogowej, w tym m.in.: opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek, konferencje, konkursy, festyny, itp.

więcej o: Otwarty konkurs ofert i otwarty nabór osób do komisji konkursowej konkursu w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” – zadanie: Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

2018.05.08 10:15 , aktualizacja: 2018.05.11 16:38

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 694/337/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 maja 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 16 i 17

2018.04.25 10:10 , aktualizacja: 2018.05.11 16:38

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 626/333/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23.04.2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: zadanie 16. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze i zadanie 17. Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 16 i 17

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2018.04.19 10:20

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 602/332/18 z 17 kwietnia 2018 r., rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 r., zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”