Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”

2018.05.30 15:00 , aktualizacja: 2018.05.30 15:06

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął konkurs ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2018 r. Zadania publicznego „Na wakacje po uśmiech”

2018.05.16 12:50 , aktualizacja: 2018.05.17 15:05

15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 740/340/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: „Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2018 r. Zadania publicznego „Na wakacje po uśmiech”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018–2020 zadania „Pogodne Lato”

2018.05.16 12:30 , aktualizacja: 2018.05.17 15:06

15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 743/340/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018–2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: „Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018–2020 zadania „Pogodne Lato”