Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Oferty złożone do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w trybie art 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

2018.02.28 14:00 , aktualizacja: 2018.02.28 14:20

Autor: Łukasz Wodowski, MCPS, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły oferty złożone w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016r. poz.1817 i 1948 oraz z 2017r. poz. 60 i 573), tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do pracowników Wydziału ds. wdrażania programów społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, nr telefonu (0-22) 622-42-32 wew. 48  w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ofert.

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo  odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy z   bądź telefoniczny: 22 622 42 32 wew. 48. Postaramy  się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 289 kB, Liczba pobrań: 76, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 184

powrót