Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Następne oferty w MCPS – dla dzieci, młodzieży i rodziny

2017.10.11 13:40

Autor: Kinga Woronowicz (MCPS), Wprowadzenie: Paweł Burlewicz

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły oferty złożone w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016r. poz.1817 i 1948 oraz z 2017r. poz. 60 i 573), tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do  Pani Kingi Woronowicz (tel. 0-22 622-42-32 wew. 42, e-mail ) w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ofert.

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy z    bądź telefoniczny: 22 622 42 32 wew. 53. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 777 kB, Liczba pobrań: 99, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 813 kB, Liczba pobrań: 72, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 959 kB, Liczba pobrań: 64, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 1087 kB, Liczba pobrań: 74, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 1710 kB, Liczba pobrań: 86, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 2626 kB, Liczba pobrań: 94, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 258

powrót