Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Oferty złożone na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych”

2017.08.10 13:55 , aktualizacja: 2017.08.10 14:04

Autor: Michał Jakubowski (OR), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Oferty złożone w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Stowarzyszenie „Treno” i Stowarzyszenie Na Pograniczu złożyły w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferty na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert każdy może zgłosić uwagi ich dotyczące.

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy  bądź telefoniczny: 22 59 79 679. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 496 kB, Liczba pobrań: 27, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 2072 kB, Liczba pobrań: 28, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 63

powrót