Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

„Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – oferty złożone w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2017.08.04 13:25

Autor: Małgorzata Białczak (RF), Wprowadzenie: Paweł Burlewicz

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” w ramach zadania publicznego pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu” w trybie art. 19a ww. ustawy została złożona następująca oferta, spełniające warunki formalne:

 

Oferta nr 4: Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego

 

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail: www.innowacyjni@mazovia.pl.

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt z Małgorzatą Białczak poprzez adres e-mail: , bądź telefonicznie: 22 59 79 794. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1672 kB, Liczba pobrań: 27, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 78

powrót