Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Oferta złożona w ramach zadania „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych”

2017.08.03 14:50

Autor: Michał Jakubowski (OR), Wprowadzenie: Paweł Burlewicz

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Stowarzyszenie Aktywniejsi Razem złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ofertę na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty każdy może zgłosić uwagi jej dotyczące.

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny: 22 59 79 679. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1454 kB, Liczba pobrań: 60, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 84

powrót