Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Krasnal, Przystań i Bielinianki - nowe ofert złożone do MCPS

2017.11.16 11:55 , aktualizacja: 2017.11.16 12:01

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej założono kolejne trzy oferty w trybie art 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

więcej o: Krasnal, Przystań i Bielinianki - nowe ofert złożone do MCPS

Oferta Stowarzyszenia MOŻESZ

2017.11.13 14:00 , aktualizacja: 2017.11.13 14:03

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły oferta złożone w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016r. poz.1817 i 1948 oraz z 2017r. poz. 60 i 573), tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

więcej o: Oferta Stowarzyszenia MOŻESZ

Oferta w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”

2017.11.10 15:10

Kolejna organizacja złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”:

więcej o: Oferta w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”

Oferta złożona na realizację zadania publicznego w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2017.11.09 15:20 , aktualizacja: 2017.11.09 15:27

Na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożono jedną ofertę.

więcej o: Oferta złożona na realizację zadania publicznego w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Oferta trybie art. 19a w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”

2017.11.09 15:05 , aktualizacja: 2017.11.09 15:26

Na realizację zadania publicznego pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego” w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności” w trybie art. 19a ww. ustawy została złożona oferta, spełniająca warunki formalne:

więcej o: Oferta trybie art. 19a w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”

Oferta Fundacji Podaj Rękę złożona do MCPS

2017.11.09 14:55

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła oferta w trybie art 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

więcej o: Oferta Fundacji Podaj Rękę złożona do MCPS

Oferty złożone do MCPS

2017.11.09 13:15 , aktualizacja: 2017.11.09 13:58

Oferty złożone do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w trybie art19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert, każdy może zgłosić do nich uwagi, przesyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: piotr.wojcik@mcps.com.pl

więcej o: Oferty złożone do MCPS

Kolejna oferta złożona do MCPS

2017.11.07 15:40

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej złożono kolejną ofertę w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016r. poz.1817 i 1948 oraz z 2017r. poz. 60 i 573), tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert

więcej o: Kolejna oferta złożona do MCPS