Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Oferty złożone na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2018.01.18 15:45 , aktualizacja: 2018.01.19 15:25

Na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożono 1 ofertę.

więcej o: Oferty złożone na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Oferta Fundacji Ari Ari

2017.11.24 15:00 , aktualizacja: 2017.11.24 15:04

Kolejna organizacja złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”:

więcej o: Oferta Fundacji Ari Ari

Oferta Stowarzyszenia na rzecz wpierania rodzin "Nowe Perspektywy"

2017.11.23 12:05 , aktualizacja: 2017.11.23 12:14

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły oferta złożone w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016r. poz.1817 i 1948 oraz z 2017r. poz. 60 i 573), tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

więcej o: Oferta Stowarzyszenia na rzecz wpierania rodzin "Nowe Perspektywy"

Krasnal, Przystań i Bielinianki - nowe ofert złożone do MCPS

2017.11.16 11:55 , aktualizacja: 2017.11.16 12:01

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej założono kolejne trzy oferty w trybie art 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

więcej o: Krasnal, Przystań i Bielinianki - nowe ofert złożone do MCPS

Oferta Stowarzyszenia MOŻESZ

2017.11.13 14:00 , aktualizacja: 2017.11.13 14:03

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły oferta złożone w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016r. poz.1817 i 1948 oraz z 2017r. poz. 60 i 573), tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

więcej o: Oferta Stowarzyszenia MOŻESZ

Oferta w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”

2017.11.10 15:10

Kolejna organizacja złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”:

więcej o: Oferta w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”

Oferta złożona na realizację zadania publicznego w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2017.11.09 15:20 , aktualizacja: 2017.11.09 15:27

Na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożono jedną ofertę.

więcej o: Oferta złożona na realizację zadania publicznego w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Oferta trybie art. 19a w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”

2017.11.09 15:05 , aktualizacja: 2017.11.09 15:26

Na realizację zadania publicznego pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego” w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności” w trybie art. 19a ww. ustawy została złożona oferta, spełniająca warunki formalne:

więcej o: Oferta trybie art. 19a w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”