Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Są środki na realizację zadań w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

2017.09.21 12:15 , aktualizacja: 2017.09.21 12:31

12 września br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 404 500,42 zł na dofinansowanie poniżej wymienionych zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe granty”) w ramach art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i poz. 395).

więcej o: Są środki na realizację zadań w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Kolejna oferta na realizację zadania „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

2017.09.20 15:25 , aktualizacja: 2017.09.20 15:40

Złożono ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.

więcej o: Kolejna oferta na realizację zadania „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

Oferta złożona na realizację zadania publicznego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

2017.09.20 12:10

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

więcej o: Oferta złożona na realizację zadania publicznego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

Oferta złożona na realizację zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

2017.09.20 11:15 , aktualizacja: 2017.09.20 11:20

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

więcej o: Oferta złożona na realizację zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Wykorzystane środki na „małe dotacje” w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2017.09.06 12:40

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że środki finansowe zarezerwowane w budżecie województwa na udzielenie organizacjom pozarządowym dotacji celowych w trybie pozakonkursowym tzw. „małej dotacji” w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” zgodnie z art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), zostały w całości wykorzystane.

więcej o: Wykorzystane środki na „małe dotacje” w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2017.09.05 13:40 , aktualizacja: 2017.09.07 15:09

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert, każdy może zgłosić do nich uwagi, przesyłając je na adres e-mail: dominika.wolska@mcps.com.pl

więcej o: Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferty złożone na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2017.09.05 11:45 , aktualizacja: 2017.09.05 11:49

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert, każdy może zgłosić do nich uwagi, przesyłając je na adres e-mail: jadwiga.chmielinska@mazovia.pl oraz marta.gredzicka@mazovia.pl.

więcej o: Oferty złożone na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”