Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Kolejne oferty na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2018.03.22 14:40 , aktualizacja: 2018.03.26 09:06

Na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożono 21 ofert.

więcej o: Kolejne oferty na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

15 ofert w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2018.03.19 09:05 , aktualizacja: 2018.03.20 09:43

Kolejne oferty na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

więcej o: 15 ofert w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

27 ofert w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2018.03.16 06:10 , aktualizacja: 2018.03.16 10:26

Do urzędu marszałkowskiego wpłynęło kolejnych 27 ofert na działania z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

więcej o: 27 ofert w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej