Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” – pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”

2017.09.06 14:25

Autor: Mariusz Mróz, (KP), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1366/272/17 z dnia 5 września 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację, w województwie mazowieckim w 2017 r., zadania publicznego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” – pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w trybie wspierania realizacji zadania publicznego.

 

Formularz oferty zamieszczono na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Formularze i instrukcje”.

 

Oferent może złożyć jedną ofertę w konkursie.

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 7 do 28 września 2017 r.

Wyniki oceny formalnej: od 2 do 6 października 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 24 października 2017 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 24 października do 31 grudnia 2017 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania

i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo
na stronie: www.dialog.mazovia.pl  w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej wymienieni w ogłoszeniu konkursowym.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 32 kB, Liczba pobrań: 103
Rozmiar: 21 kB, Liczba pobrań: 67

Liczba wyświetleń: 527

powrót