Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursów ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

2017.06.28 13:15 , aktualizacja: 2017.06.28 13:20

Autor: Katarzyna Kępczyńska (MCPS), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałami nr 944/255/17 i 945/255/17 z 27 czerwca 2017 r. rozstrzygnął otwarte konkursy ofert  na realizację w województwie mazowieckim zadań publicznych w br. w obszarach:

 

  • „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”

wyniki konkursu

 

  • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

wyniki konkursu

 

Liczba wyświetleń: 170

powrót