Otwarte konkursy ofert

Zmiana rozstrzygnięcia konkursu w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych”

2017.05.25 12:25

Autor: MIchał Jakubowski, (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

 Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął 22 maja br. uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Przyjęcie uchwały związane jest z rezygnacją jednego z oferentów z realizacji zadania publicznego i wybraniu do realizacji zadania, które uzyskało na liście rankingowej kolejno najwyższą ocenę.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 21 kB, Liczba pobrań: 69
Rozmiar: 19 kB, Liczba pobrań: 154

Liczba wyświetleń: 152

powrót