Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

2017.03.24 07:20 , aktualizacja: 2017.03.24 09:57

Autor: Bogusława Kaczyńska (MCPS), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 404/228/17 z 21 marca 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 roku zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych”.

 

Termin składania ofert: 24 marca–18 kwietnia 2017 r.

 

Realizacja zadania publicznego zlecana będzie w formie wsparcia ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego.

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie.

Liczba wyświetleń: 174

powrót