Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

2019.06.18 13:45 , aktualizacja: 2019.06.18 13:56

Autor: Maciej Kluczyński (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W dniu 17 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 865/54/19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”:

  1. Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych,
  1. Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi.

 

Szczegółowe informacje   dostępne są na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Społecznego www.dialog.mazovia.pl.

Liczba wyświetleń: 54

powrót