Otwarte konkursy ofert

Roztrzygnięcie konkursu: „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

2019.05.22 11:10 , aktualizacja: 2019.05.22 11:24

Autor: Elwira Ociepka-Owczarek, MCPS, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

W dniu 20 maja 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 668/46/19 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019–2021 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – zadanie "Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej".

 

W ramach konkursu złożono łącznie 9 ofert na realizację powyższego zadania publicznego. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.

 

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej wszystkich 9 ofert.

 

Przyznano dofinansowanie na realizację 9 zadań publicznych.

 

Szczegóły dostępne na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Liczba wyświetleń: 117

powrót