Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursu w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

2019.05.21 13:40

Autor: Cezary Kowalski, MCPS, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 670/46/19 z 20 maja br. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

 

Zadania:

  1. Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin;
  2. Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii;
  3. Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin.

W ramach konkursu złożono łącznie 32 oferty na realizację 3 rodzajów zadań publicznych. Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniło 6 ofert.

 

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 26 ofert. Dofinansowanie przyznano na realizację 19 zadań publicznych.

 

Szczegóły dostępne na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej .

Liczba wyświetleń: 91

powrót