Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursu „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

2019.05.21 12:55 , aktualizacja: 2019.05.21 15:57

Autor: Paweł Kowalski (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 672/46/19 z 20 maja 2019 r., rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadanie „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

 

Zadanie zostało podzielone na dwa komponenty tematyczne. Na realizację każdego z komponentów rozdysponowano kwotę 300 tys. zł.

 

W ramach konkursu złożono łącznie 24 oferty na realizację 2 komponentów w ramach zadania publicznego. Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniły 3 oferty.

 

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 21 ofert. Dofinansowanie przyznano na realizację 9 zadań publicznych.

 

Szczegóły informacji dostępne są na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej .

Liczba wyświetleń: 79

powrót