Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”

2019.05.17 11:25 , aktualizacja: 2019.05.17 11:33

Autor: Marcin Sokołowski (PE), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 636/45/19 z dnia 14 maja 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2019 r. zadań publicznych w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.

 

W ramach konkursu złożono 31 ofert.

Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniło 4 ofert.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 27 ofert.

Dofinansowanie przyznano na realizację 17 zadań publicznych.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 058; (22) 59 79 057.

 

Szczegółowe informacje

Liczba wyświetleń: 53

powrót