Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

2019.02.27 12:55

Autor: Cezary Kowalski (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W dniu 26 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 238/27/19 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w formie wsparcia realizacji zadania. Termin składania ofert od dnia 28 lutego 2018 r. do dnia  21 marca 2019 r.

 

Szczegóły w ogłoszeniu konkursowym

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. wdrażania programów społecznych Tel. 22 622 42 32 wew. 63

Pliki do pobrania

Rozmiar: 32 kB, Liczba pobrań: 27
Rozmiar: 62 kB, Liczba pobrań: 64
Rozmiar: 23 kB, Liczba pobrań: 13
Rozmiar: 23 kB, Liczba pobrań: 17

Liczba wyświetleń: 115

powrót