Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2019.02.14 14:10 , aktualizacja: 2019.02.20 15:08

Autor: Paweł Szcześniak (PE), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 177/24/19 z dnia 12 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadań publicznych w Województwie Mazowieckim w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 15 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r.

Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 13 marca 2019 r.

Wyniki oceny formalnej: od 22 marca 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 14 maja 2019 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 14 maja do 31 grudnia 2019 r.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej:

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza też otwarty nabór osób do komisji konkursowej opiniującej oferty w ww. konkursie ofert. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 15 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r. na odpowiednim formularzu. Szczegółowe informacje oraz formularz dostępne są na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego.

Dodatkowych Informacji udzielają:

 

Pracownicy Departamentu Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody UMWM w Warszawie:

Paweł Szcześniak – inspektor w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, tel: 22 59 79 058,

Magdalena Szefer – inspektor w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, tel: 22 59 79 057.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 15 kB, Liczba pobrań: 34

Liczba wyświetleń: 207

powrót