Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie prowadzenia ośrodka adopcyjnego”

2019.01.30 15:35 , aktualizacja: 2019.01.30 15:43

Autor: Maciej Kluczyński (MCPS), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr  120/21/19 z 29 stycznia 2019 r., rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie prowadzenia ośrodka adopcyjnego’’.

 

Zestawienie ofert poprawnych formalnie złożonych oraz kwoty dotacji.

Liczba wyświetleń: 100

powrót