Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

2019.01.17 13:15 , aktualizacja: 2019.01.17 13:47

Autor: Katarzyna Mielczarska-Sitek (KP), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 72/16/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 21 stycznia do 12 lutego 2019 r.

Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 14 lutego 2019 r.

Wyniki oceny formalnej: od 1 do 6 kwietnia 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 14 maja 2019 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 14 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 40 000 zł.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

 

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej:

  • Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, starszy specjalista w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;
  • Aleksandra Gołaszewska, tel. (22) 59 79 518, podinspektor w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;
  • Monika Kisiel, tel. (22) 59 79 220, specjalista w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;
  • Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, podinspektor w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;
  • Kamila Kowalikowska-Stefens, tel. (22) 59 79 244, kierownik Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 49 kB, Liczba pobrań: 862
Rozmiar: 18 kB, Liczba pobrań: 124
Rozmiar: 17 kB, Liczba pobrań: 113

Liczba wyświetleń: 2097

powrót