Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

2019.01.14 12:20 , aktualizacja: 2019.01.15 11:14

Autor: Anna Lewczuk (ES), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 56/15/19 z 8 stycznia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2019 roku zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 21 stycznia do 12 lutego 2019 r.

Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 14 lutego 2019 r.

Wyniki oceny formalnej: od 8 do 15 marca 2019 r.

Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu: 9 kwietnia 2019 r.

Zadania konkursowe mogą być realizowane w terminie: od 9 kwietnia do 15 grudnia 2019 r.

 

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania.

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl  w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka Zasady przyznawania dotacji”.

 

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Biura ds. Organizacyjnych w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu:

  • Anna Lewczuk – (22) 59 79 432, ,
  • Agnieszka Siekierska – (22) 59 79 442, ,
  • Paweł Dopadko – (22) 59 79 421, .

 

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza również otwarty nabór osób do komisji konkursowej opiniującej oferty w ww. konkursie ofert. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 21 stycznia 2019 r. do 12 lutego 2019 r. na odpowiednim formularzu. Szczegółowe informacje oraz formularz dostępne są na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego.

Liczba wyświetleń: 676

powrót