Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych organizacji

2018.10.10 12:15 , aktualizacja: 2018.10.10 13:32

Autor: Katarzyna Kucharska (MCPS), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

9 października 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1583/380/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze  „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, zadanie „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym".

 

W ramach konkursu złożono łącznie 3 oferty na realizację zadania publicznego. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 3 ofert. Dofinansowanie przyznano na realizację 2 zadań publicznych.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 56 kB, Liczba pobrań: 42, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 122 kB, Liczba pobrań: 73, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 76

powrót