Otwarte konkursy ofert

Przyznane dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2018.06.20 11:35 , aktualizacja: 2018.06.22 09:06

Autor: Beata Krawczuk (ES), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Na mocy Uchwały nr 990/348/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2018 roku, przyznano dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wsparcie otrzyma 17 oferentów.

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy:    bądź telefoniczny: (22) 59 79 417. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 20 kB, Liczba pobrań: 112

Liczba wyświetleń: 132

powrót