Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczącego działań służących przeciwdziałaniu narkomanii

2018.06.13 15:10

Autor: Dominika Wolska (MCPS), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 943/347/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.mcps.com.pl .

 

Liczba wyświetleń: 123

powrót