Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych – „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”

2018.06.13 13:45

Autor: Katarzyna Kępczyńska (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr  941/347/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”. 

 

Więcej informacji

Liczba wyświetleń: 104

powrót