Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

2018.01.03 11:25 , aktualizacja: 2018.01.16 12:59

Autor: Kinga Piłat (KP), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 2057/304/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji:https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 4 stycznia do 9 lutego 2018 r.

Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 12 lutego 2018 r.

Wyniki oceny formalnej: od 16 do 20 kwietnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 22 maja 2018 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 22 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Zasady składania ofert

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 30 000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (w pliki do pobrania). Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl  w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

 

Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 2057/304/17 z 27 grudnia 2017 r.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej:

  • Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, starszy specjalista w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej.
  • Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, pomoc administracyjna w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej.
  • Aleksandra Gołaszewska, tel. (22) 59 79 518, podinspektor w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej.
  • Kamila Kowalikowska-Stefens, tel. (22) 59 79 244, kierownik Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 49 kB, Liczba pobrań: 359
Rozmiar: 18 kB, Liczba pobrań: 58
Rozmiar: 17 kB, Liczba pobrań: 19

Liczba wyświetleń: 937

powrót