Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze “Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

2020.07.16 12:45

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą z dnia 6 lipca 2020 r. uchwały nr 978/142/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w Województwie Mazowieckim w 2020 roku niektórych zadań publicznych w obszarze “Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

więcej o: Konkurs ofert w obszarze “Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

2020.07.15 10:25 , aktualizacja: 2020.07.15 13:50

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1016/145/20 z dnia 14 lipca 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w  2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.