Inne

Kreatywne szkoły i nauczyciele Mazowsza wybrani!

2017.12.06 13:00 , aktualizacja: 2017.12.07 09:06

Wyróżniono najlepsze szkoły i nauczycieli, którzy stwarzają optymalną przestrzeń do kreatywnego rozwoju dla uczniów.

więcej o: Kreatywne szkoły i nauczyciele Mazowsza wybrani!

Znamy zwycięzców konkursu „Młodzież promuje bezpieczeństwo”

2017.11.21 09:50 , aktualizacja: 2017.11.21 09:54

Rozstrzygnięto konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Młodzież promuje bezpieczeństwo”, którego organizatorem był samorząd województwa mazowieckiego i Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

więcej o: Znamy zwycięzców konkursu „Młodzież promuje bezpieczeństwo”

„Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa” – konkurs

2017.11.15 09:55 , aktualizacja: 2017.11.15 09:58

Inicjatywa ma charakter ogólnopolski. Skierowana jest do wszystkich sołectw, które na przestrzeni lat 2010–2017 zrealizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Ważne jest jednak, aby pieniądze przekazane z  funduszu sołeckiego oraz suma środków stanowiących wkład własny sołectwa nie były mniejsze mniejszy niż 50 proc. wartości zgłoszonego przedsięwzięcia.

więcej o: „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa” – konkurs

Olimpiada Statystyczna

2017.11.14 13:15 , aktualizacja: 2017.11.17 10:43

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystem Statystycznym organizuje drugą edycję Olimpiady Statystycznej. Ma ona upowszechniać wiedzę i rozwijać umiejętności statystyczne w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. Mażna w niej wykorzystać narzędzia informatyczne oraz stymulować aktywność w zakresie kompetecji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

więcej o: Olimpiada Statystyczna

Projekt edukacyjny „Tradycyjny sad” – zaproszenie do udziału w konkursie

2017.11.02 12:15

Fundacja Banku Ochrony Środowiska we współpracy z Polską Akademią Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej oraz Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zapraszają do udziału w projekcie „Tradycyjny Sad”.

więcej o: Projekt edukacyjny „Tradycyjny sad” – zaproszenie do udziału w konkursie

Mazowiecki konkurs serów zagrodowych

2017.10.09 14:30

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do udziału w II edycji Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych. Współorganizatorem konkursu jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Konkurs przebiegał będzie dwuetapowo. Pierwszy etap to eliminacje okręgowe odbywające się w poszczególnych Oddziałach Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Drugi etap to finał wojewódzki odbywający się w Warszawie, dla zwycięzców etapu okręgowego. Konkurs, zgodnie z regulaminem, obejmie dwie kategorie produktów w zależności od użytego surowca.

więcej o: Mazowiecki konkurs serów zagrodowych

Stypendia dla studentów szkół artystycznych

2017.10.03 12:20 , aktualizacja: 2017.10.03 13:27

Twoje hobby to film, literatura, czy muzyka?

więcej o: Stypendia dla studentów szkół artystycznych

Konkurs „Innowacyjny Menedżer Kultury”

2017.09.26 09:50 , aktualizacja: 2017.09.26 10:17

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie o indywidualną nagrodę marszałka województwa mazowieckiego.

więcej o: Konkurs „Innowacyjny Menedżer Kultury”