Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki

2018.06.15 10:25 , aktualizacja: 2018.06.15 13:08

Od 18 czerwca do 2 lipca 2018 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki.

więcej o: Konsultacje społeczne w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie.

2018.05.23 09:20 , aktualizacja: 2018.05.23 09:46

Od  25 maja do 8 czerwca 2018 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie.

Konsultacje regulaminu konkursu "Edukreator na Mazowszu"

2018.05.18 15:20 , aktualizacja: 2018.05.18 15:39

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała do konsultacji projekt regulaminu konkursu "Edukreator na Mazowszu". Konsultacje potrwają do 1 czerwca 2018 r.

więcej o: Konsultacje regulaminu konkursu "Edukreator na Mazowszu"

Konsultacje społeczne uchwał dotyczących Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki

2018.05.14 15:35 , aktualizacja: 2018.05.21 15:54

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego, od 14 maja do 28 maja br., konsultuje projekty uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniające rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki.

więcej o: Konsultacje społeczne uchwał dotyczących Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki