Konsultacje społeczne

Informacja o przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

2019.03.20 14:30

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących

więcej o: Informacja o przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

2019.03.04 15:15 , aktualizacja: 2019.03.06 15:38

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie  „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” realizowanego w ramach Poddziałania 10.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.  

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019–2021”

2019.02.19 09:10

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019–2021”.

więcej o: Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019–2021”

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

2019.02.07 11:00 , aktualizacja: 2019.02.07 11:05

Od 11 lutego do 22  lutego 2019 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu