Komunikaty

Uwaga! Przesunięcie terminu składania „Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2019 rok”

2020.06.01 10:55 , aktualizacja: 2020.10.06 09:49

Autor: Ewa Żbikowska (PZ), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego informuje, że zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2020. poz. 797 z późn. zm.), dalej jako „ustawa o odpadach”, podmioty sporządzają „zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów”, dalej jako „zestawienie”, wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, dalej jako „BDO”.

 

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020, poz. 875) i w związku z art. 26 pkt. 3 podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 zbiorczego zestawienia danych o odpadach, o którym mowa w art. 75, składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r.

 

W związku z faktem, iż na chwilę obecną nie ma możliwości złożenia zestawienia w BDO, uprzejmie informujemy, że należy na bieżąco śledzić jego funkcjonalność i w chwili uruchomienia modułu sprawozdawczego wykonać należne zestawienie w sposób przewidziany ustawą o odpadach.

Liczba wyświetleń: 922

powrót