Komunikaty

Uwaga - zapłać opłatę roczną BDO na 2019 r., aby nie zostać wykreślonym z Rejestru BDO! Pamiętaj kara za brak numeru rejestrowego do 1 mln zł!

2019.06.10 11:25 , aktualizacja: 2019.06.10 13:14

Autor: Krzosek Łukasz (OS), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Opłata roczna BDO.

Uwaga! Zapłać opłatę roczną BDO na 2019 r., aby nie zostać wykreślonym z Rejestru BDO! Pamiętaj kara za brak numeru rejestrowego do 1 mln zł!

 

Wpłaty należy przekazywać na rachunek bankowy o numerze:  39 1240 6292 1111 0010 7776 5054 Pekao S.A. I/O w Warszawie. Wysokość stawki opłaty rocznej dla mikroprzedsiębiorcy wynosi 100 zł, dla pozostałych przedsiębiorców 300 zł. Pamiętaj! Termin płatności opłaty rocznej mija z dniem 28 lutego każdego roku. Dodatkowe informacje dot. Rejestru BDO znajdziesz na stronie: wcm.mazovia.pl

 

Liczba wyświetleń: 439

powrót