Komunikaty

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa...

2010.03.25 00:00 , aktualizacja: 2010.05.13 11:37

Autor: , Wprowadzenie: Administrator

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 23 marca 2010 r. podjął uchwałę Nr 537/333/10 w sprawie wyboru ofert, dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2010 r., złożonych w terminie do 18 stycznia 2010 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
Uprzejmie informujemy, że od uchwały Zarządu w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

Wykaz ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej – po rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń oraz wykaz ofert ocenianych merytorycznie i udzielonych dotacji znajdują się na stronie Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, dział „Rozstrzygnięcia”.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 537 kB, Liczba pobrań: 1098, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 248 kB, Liczba pobrań: 1764, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 2684

powrót